Duurzaamheid

Wij voelen ons VERANTWOORDELIJK voor MENS, MILIEU EN DIER. Dit zijn zeer belangrijke thema’s voor ons als bedrijf en we handelen hier dan ook naar. Niet alleen omdat onze afnemers met wensen komen die hier betrekking op hebben maar vooral ook omdat wij als mens en bedrijf begrijpen dat we zuinig moeten zijn op ONZE PLANEET waarop we leven met elkaar.

Zo leveren we samen met u een bijdrage aan een BETERE, GROENERE WERELD!

MPS-GAP A+

Van Son & Koot heeft het hoogste haalbare MPS-GAP A+ certificaat, en daar zijn we TROTS op! Het MPS- GAP-certificaat is speciaal voor bedrijven die aan retailers leveren. Het geeft klanten inzicht in de wijze waarop een organisatie is ingericht en in de DUURZAAMHEID van de teelt van een plant.

MPS-GAP A+
BIOLOGISCHE BESTRIJDING

BIOLOGISCHE BESTRIJDING

Insecten worden met uitsterven bedreigd door het toenemend gebruik van bestrijdingsmiddelen. Wij willen dit tegengaan en hebben daarom maatregelen genomen. Zo gebruiken we BIOLOGISCHE BESTRIJDERS en zetten we NATUURLIJKE PLANTVERSTERKERS in. En onze veredelaars gaan op zoek naar plantensoorten die geen chemische bestrijding meer nodig hebben.

BIODIVERSITEIT

We maken bewuste keuzes in het samenstellen van ons assortiment met zoveel mogelijk soorten die de BIODIVERSITEIT BEVORDEREN. We hebben een concept ontwikkeld ‘NATURE 2 NATURE’. Het bestaat uit een SPECIAAL GESELECTEERD ASSORTIMENT dat extra aantrekkelijk is voor bijen, lieveheersbeestjes, vlinders en vogels.

BIODIVERSITEIT
RECYCLING REGENWATER

RECYCLING REGENWATER

We vangen hemelwater op en ZUIVEREN al het beregeningswater. Al water gaat in opslag voor (HER)GEBRUIK. Er vinden GEEN LOZINGEN plaats op sloten of riool. We gebruiken uitsluitend bronwater bij gebrek aan hemelwater.

SAMENSTELLING POTGROND

We doen onderzoek naar PEATFREE POTGROND. Veen proberen we te vervangen door andere producten zoals houtvezel, cocosvezel en bark. Dit proces is nog in ontwikkeling, het huidige mengsel is 40%-50% peatfree en we streven ernaar dat percentage te verhogen.

SAMENSTELLING POTGROND
ZONNEPANELEN

ZONNEPANELEN

We ruilen grijze elektra in voor GROENE ELEKTRA. Recent zijn er 2.500 ZONNEPANELEN geplaatst met een jaarlijkse opbrengst van 437 MWH. Deze opbrengst ligt HOGER dan het jaarlijkse verbruik op onze hoofdlocatie in Kaatsheuvel. Volledig ENERGIE NEUTRAAL dus!

CO2 REDUCTIE

We besteden aandacht aan de wijze waarop onze producten VAN A NAAR B worden gebracht. Door continu te sturen op efficiëntie en besparing, kritisch te zijn op onze LOGISTIEKE PROCESSEN en daar waar mogelijk meer efficiëntie door te voeren verminderen we onze FOOTPRINT. Bijvoorbeeld door het VERMINDEREN VAN TRANSPORTLIJNEN door rechtstreeks vanuit locaties te leveren, of door de leverfrequenties te verminderen.

CO2 REDUCTIE

arboretum

Op ons bedrijfsterrein bevindt zich een prachtig ARBORETUM. Het is een toevluchtsoord voor allerlei soorten dieren. We hebben niet alleen gezorgd voor voldoende nestgelegenheid voor OOIEVAARS, UILEN EN VALKJES, maar we hebben ook tal van vogelhuisjes en vleermuiskasten geïnstalleerd. Ons INSECTENHOTEL is een comfortabele plek voor insecten om te nestelen en te overwinteren.

arboretum
RECYCLING PLASTICS

RECYCLING PLASTICS

We nemen potten (carbonfree) en trays af met cyclos-certificaat, en zijn dus 100% RECYCLEBAAR. Het uitgangsmateriaal van potten en trays is van 100% REEDS RECYCLEDE GRONDSTOFFEN. Ook de etiketten en stokjes zijn 100% RECYCLEBAAR. Op de kwekerij HERGEBRUIKEN we potten zoveel als mogelijk. Daarnaast hebben we het verbruik van trays en wikkelfolie aanzienlijk GEREDUCEERD.

BOTANIC ACADEMY

Door onze medewerkers INTERN OP TE LEIDEN en hun kennis en deskundigheid te vergroten, werken we indirect aan VERDUURZAMING van het product en de onderneming.

BOTANIC ACADEMY